top of page

Civic AI Lab: Gelijke Kansen door Kunstmatige Intelligentie

Door Marjolein van Trigt, Binnenlands Bestuur


Het had wat voeten in de aarde, maar sinds 10 december 2020 beschikt Amsterdam over een Civic AI Lab. Het lab werd feestelijke geopend door onder meer wethouder Touria Meliani, rector Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit en Geert ten Dam, voorzitter van het College van bestuur van de Universiteit van Amsterdam.


Netwerk Het Civic AI Lab is onderdeel van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), een nationaal netwerk van kennisinstituten, de overheid en private partijen, die samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Onder ICAI vallen vijftien labs, veelal samenwerkingen tussen private en publieke partijen. Niet lucratief Voor Civic AI Lab was het niet gemakkelijk om samenwerkingspartners te vinden, zo bleek uit de openingsspeeches. Tegen Binnenlands Bestuur zei initiatiefnemer Sennay Ghebreab in 2019 dat hij het lab begin 2020 hoopte te openen. Dat het er pas eind 2020 van komt, heeft ermee te maken dat Civic AI Lab zich niet richt op lucratieve AI-toepassingen, maar op verantwoordelijke, inclusieve AI, die ten goede komt aan alle 870.000 inwoners van de stad. Uiteindelijk is het dan toch gelukt, met behulp van de UvA, de VU, de gemeente en het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties. Niet neutraal Schrijver en socioloog Ruha Benjamin, universitair hoofddocent African American Studies aan Princeton University, beschreef in haar keynote het belang van vooraf bedenken welke consequenties de inzet van algoritmes kan hebben op verschillende bevolkingsgroepen. Technologie is nooit neutraal. Eén van de vele voorbeelden die ze aanhaalde, ging over een zuurstofsaturatiemeter, die covid-patiënten thuis gebruiken om te bepalen wanneer ze het ziekenhuis moeten bellen. Het ding blijkt moeite te hebben met het bepalen van het zuurstofsaturatieniveau van mensen met een zwarte huid, omdat het blijkbaar is getest op lichtere huidskleuren. Zogenaamde 'race neutrality' kan dodelijk zijn, concludeert Benjamin. Dezelfde kansen Door data te gebruiken die de diversiteit van Amsterdam goed representeren, wil het Civic AI Lab bijdragen aan een samenleving waar alle burgers dezelfde kansen hebben. Vijf promovendi gaan aan het werk op de onderzoeksgebieden gezondheid, onderwijs, welzijn, omgeving en mobiliteit. Het is de bedoeling dat zij AI bouwen die ook de mensen helpt die historisch vooral werden achtergesteld door technologie. Wethouder Touria Meliani, die zowel ICT als cultuur in haar portefeuille heeft, benadrukte dat het Civic AI Lab vooral ook de samenwerking moet zoeken met sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en kunstenaars om tot nieuwe perspectieven te komen.

Comments


Recent Posts
bottom of page