top of page

De Nationale Data Podcast: AI voor meer kansengelijkheid


Er is veel aandacht voor de risico’s die algoritmes en artificiële intelligentie (AI) met zich mee kunnen brengen. Algoritmes staan dan ook onder verscherpt toezicht. Het gebruik van algoritmes kan echter ook juist bijdragen aan eerlijker besluitvorming en meer kansengelijkheid. Sennay Ghebreab doet onderzoek naar hoe algoritmes eerlijker kunnen en hoe data en AI gedemocratiseerd moeten worden. In deze podcast legt hij uit wat daarvoor nodig is en hoe technologie een plek kan krijgen in de toekomstige samenleving.

Comentários


Recent Posts
bottom of page