top of page

Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving


De parlementaire onderzoekscommissie (POC) is ingesteld op 23 maart 2021 naar aanleiding van de aangenomen motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie. Aanleiding voor de instelling van de commissie en het onderzoek is het veelvuldige onderscheid tussen personen en groepen dat in het dagelijkse verkeer in Nederland wordt gemaakt. Onderscheid waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat is problematisch en op grond van nationaal en internationaal recht verboden.


De POC richt zich bij het onderzoek naar discriminatieproblemen zowel op de oorzaken van de kloof tussen wetgeving op papier en in de praktijk als de mogelijke oplossingen daarvoor. Daarbij gaat het in het bijzonder om de rol die het parlement speelt of kan spelen in het wetgevingsproces, maar ook bij de controle van het beleid. Ervaringen uit de praktijk zijn belangrijk om te ontdekken waar in de wisselwerking tussen wetgeving, beleid, uitvoering, effecten en ervaringen van burgers haperingen optreden en hoe dat beperkt of voorkomen kan worden. Oftewel: wat kan de overheid doen?


Op 11 februari 2022 hield de Parlementaire Onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) onder leiding van senator Ganzevoort een serie openbare gesprekken met uitvoerders met praktijkervaring, wetenschappers en belangenbehartigers van de vier domeinen van het onderzoek - arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie. Volg hier het gesprek over sociale zekerheid, algoritmen en discriminatie:
Comments


Recent Posts
bottom of page