AI webinar Rijksacademie: AI in een pluriforme samenleving

Een webinar van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid over maatschappelijke kansen en bedreigingen van AI vanuit het oogpunt van een pluriforme samenleving.


Recent Posts

Contact

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube

Sennay Ghebreab, room C3.254

Informatics Institute, University of Amsterdam

Science Park 904, 1098 XH Amsterdam

Email: s.ghebreab@uva.nl  Tel: +31-20-5252270