AI webinar Rijksacademie: AI in een pluriforme samenleving

Een webinar van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid over maatschappelijke kansen en bedreigingen van AI vanuit het oogpunt van een pluriforme samenleving.


Recent Posts